Immateriële schadevergoeding

Na ongeluk met letsel door schuld van een ander ALTIJD recht op immateriële schadevergoeding